Artforest  s.r.o.– je firma zabývající se uměním a designem určeným nejen
pro odpočinek. Přírodní energizující motivy, vzájemná symbióza,
obnovitelné zdroje energie, propojení současné moderní technologie a designu,
jsou hlavním motivem naší tvorby.

 

Designové stoly od MgA. Viléma Friče jsou určeny do interiérů a exteriérů.
Reflektují současné potřeby moderního člověka a zároveň  aktuální nutnost
zamyšlení se nejen nad obnovitelnými zdroji energie,
ale i nad naším způsobem bytí.

© 2015 PM