ArtForest

- Idea a design od MgA. Viléma Friče, - Artforest s.r.o.

 

Již od pravěku se lidé scházeli u ohně a jídla, snažili se nalézt nebo vytvořit prostředí,v němž by se cítili příjemně a hlavně bezpečně.

Pomalu se rozvíjela kultura stolování a s tím spojené zvyky, které máme v sobě zakořeněny.

Stejně tak je zakódován určitý fragment biotopu dané země ve stolech, které navrhujeme.

Pravěk a – oheň – centrum, v jehož blízkosti se jedlo, tedy - archetypální symbol středu, biotop konkrétní části přírody.

 

 

Náš stůl si tuto symboliku uchovává ve svém designu.

 

Většině z nás, kteří žijeme ve městech, chybí dostatek času na to, abychom se zastavili, natož abychom si udělali výlet do přírody, dali si snídani v trávě…Design stolu je navržen tak, aby alespoň malý fragment přírody automaticky vklouzl do našeho každodenního života. Tato přírodní realizace určitého typu biotopu spojeného s citlivě vybraným materiálem lehaného  skla odkazuje ke kultuře a vývoji způsobu stolování. Volba ostatních materiálů koncepčně spjatých s danými fragmenty biotopu vytváří pocit hmatatelné blízkosti přírodních sil se snovými rytmy přírody ve vzájemné symbióze.

 Reflektuje tak na dnešní nutkavou potřebu zamyšlení se nad obnovitelnými zdroji a nad tím, jak ovlivňujeme svým chováním a jednáním přírodu a prostředí okolo nás.

 

Ano, fragment biotopu určité země –

 

 

Designový stůl s názvem: HITABO QUERCUS

/Hialos tabula bohemikus quercus/

 Ze středu skleněné desky stolu vyrůstá zelený ostrůvek: českého biotopu – (středoevropská  bazifilní  teplomilná  doubrava) Central European basiphilous  thermophilous  oak forests.

Ukázka hlavních indikačních druhů konkrétního úseku přírody, ale i materiálová metafora zpracování dubu, ze kterého jsou vyrobeny nohy stolu.

Podnět pro relaxaci a zastavení, posezení s přáteli v prostředí nám blízkém a příjemném, s pocitem jež můžeme přirozeně zažívat pouze v přírodě.

Nebo fragment biotopu kamenité skalnaté mexické pouště s rozkvetlým: pachyphytum sp

 

 

Designový stůl s názvem : HITADE MEXICANA

/Hialos  tabula deserto mexicana /

skalnatá kamenitá poušť

 

Záměrně pracujeme s fragmenty konkrétních biotopů z odlišných koutů světa.

Každý z nás má své kořeny zapuštěny jinde, cítí se spjat s jinou zemí krajinou, biotopem které pak ve svém životě neustále hledá.  Část prostředí ve kterém se cítíme přirozeně a bezpečně, který je naší součástí.

Naše stoly nám umožňují tuto mezeru zaplnit.  Vybízí k posezení s rodinou, přáteli, obchodními partnery v blízkosti krajinného rázu, který máme rádi a načerpat pro nás tak důležitou energii.

Mít střípek biotopu který je nám blízký u sebe doma nebo v práci.

Pozorovat jak žije, přeměňuje se a pečovat o něj, soužít s ním ....

 

 

© 2015 PM