ArtForest

Hitabo Quercus

Hialos tabula bohemikus quercus

jídelní nebo konferenční stůl : 2 m x 1m x  , pro 8 lidí, ( 6 po stranách a 2 do čela stolu )

Deska stolu:  extra čiré sklo ( Clear vision  ), tloušťka  skla 15 mm

Hmotnost : 80 – 100 Kg

Technika : lehané sklo , speciální  povrchová úprava proti rozbití a pořezání lidí v případě  rozbití skleněné desky

Nohy stolu: Dub

Rám pod sklem: broušená  ocel

Výplň stolu : speciální směs  substrátu pro daný biotop

Středoevropská bazifilní teplomilná doubrava

Central European basiphilous thermophilous oak forests

 

Struktura a druhové složení. Rozvolněné teplomilné doubravy s dubem letním (Quercus robur) nebo dubem zimním (Q. petraea). Keřové patro vyvinuto slabě. Bylinné patro druhově bohaté, obsahuje druhy teplomilných doubrav, dubohabřin, acidofilních doubrav a bučin. Mechové patro je vyvinuto spíše sporadicky, větší pokryvnosti dosahuje pouze v rozvolněných doubravách na skalnatých svazích silikátových hornin.

 

Ekologie. Rovinaté terény, mírné svahy nebo i mělké terénní sníženiny na měkkých horninách, nejčastěji zvětralinách křídových slínů a slínovců, neogénních jílovitých sedimentech, paleogénních flyšových jílovcích a sprašových hlínách. Půdy jsou těžké, zpravidla ilimerizované a někdy oglejené, v povrchových vrstvách odvápněné, ve spodině však vápníkem bohaté.

 

Rozšíření. České středohoří, dolní Poohří, okolí Prahy, Český kras, Křivoklátsko, okolí Plzně, pošumavské vápence, Kokořínsko, střední Pojizeří, povodí Cidliny, východočeské Polabí, okolí Brna a Znojma, jihozápadní část Bílých Karpat.

 

Druhové složení:

 

Stromové patro:

Acer campestre

Quercus petraea

Quercus robur

 

Bylinné patro

Anemone nemorosa

Betonica officinalis

Campanula persicifolia

Fragaria vesca

Hepatica nobilis

Hieracium murorum

Tanacetum corymbosum

 

Mechorosty

Ceratodon purpureus

 

 

Péče

 

:teplota

Pro zajištění plné funkčnosti výsadby je nutné stůl vybírat do interiéru, jehož teplota nepřesahuje 20°C.

 

:osvětlení

Interiér je nutné doplnit o zdroj světla, který svým spektrálním složením imituje přirozené denní světlo. Zářivky s vhodnou vlnovou délkou a intenzitou záření jsou součástí specifikace péče o biotop.

 

:závlaha

Biotop je nutné v pravidelných intervalech zavlažovat. Perioda je odvislá od teploty interiéru a lze ji snížit až na 1 zálivku týdně. Výjimku představují mechorosty, jejichž dokonalý vzhled svěží zelené barvy zajistíme každodenním postřikem. Vhodným doplňujícím prvkem interiéru jsou zvlhčovače vzduchu.

© 2015 PM